ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล / Name-Surname *
โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone number *
อีเมล / E-mail
จังหวัดที่อยู่ ณ ปัจจุบัน / Present residential province
คุณทราบข่าวงาน BBB...Baby & Kids Best Buy จากสื่อใด? / How did you know about this event? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
คุณมางาน BBB เพื่อซื้อสินค้าประเภทใด / Which products categories do you plan to buy? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
คุณเคยมางาน BBB หรือไม่ / Have you ever been to BBB event?
โดยปกติคุณแม่ช็อปสินค้าแม่และเด็กออนไลน์บ่อยแค่ไหน ในแต่ละเดือน? / How often do you shop Moms & Babies product online per month?