ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล / Name-Surname *
โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone number *
อีเมล / E-mail
จังหวัดที่อยู่ ณ ปัจจุบัน / Present residential province
คุณทราบข่าวงาน BBB...Baby & Kids Best Buy จากสื่อใด? / How did you know about this event? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
คุณมางาน BBB เพื่อซื้อสินค้าประเภทใด / Which products categories do you plan to buy? (เลือกได้ > 1 ข้อ)
คุณเคยมางาน BBB หรือไม่ / Have you ever been to BBB event?
คุณเคยช็อปสินค้าแม่และเด็กกับ BBB Online ที่ babykidsbestbuyonline.com หรือไม่ / Have you ever shop at babykidsbestbuyonline.com? (เจ้าเดียวกับงาน Thailand Baby & Kids Best Buy)
คุณซื้อสินค้าแม่และเด็กจากช่องทางใดบ้าง (เลือกได้ >1 ข้อ) / Which one do you usually shop mom & kids products at?